Materiały

Płyty izolacyjne PAROC Fire Slab – pewna ochrona, gdy zrobi się gorąco

Systemy wentylacyjne i oddymiające wewnątrz obiektów często przechodzą z jednej strefy ogniowej do drugiej. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia w momencie pożaru, szczególnej ochrony wymagają prostokątne kanały powietrzne. Niezawodną odpowiedź na tę potrzebę stanowią niepalne płyty izolacyjne z wełny kamiennej z serii PAROC Fire Slab.

Typowy pożar w obiektach mieszkalnych zaczyna się przeważnie od produktów spożywczych, które zostały pozostawione na kuchence lub zapaliły się w inny sposób. Płomienie natychmiast przechodzą po tłuszczu oblepiającym okap kuchenny i rozprzestrzeniają się dalej wzdłuż kanałów wentylacyjnych i oddymiających, siejąc prawdziwe spustoszenie wśród konstrukcji budowlanych. Zarówno systemy transportujące powietrze pomiędzy strefami oddzielenia pożarowego, jak również same przejścia przez stropy i ściany powinny być zatem skutecznie zabezpieczone przed działaniem ognia. W obu przypadkach z powodzeniem zastosować można produkty z serii PAROC Fire Slab.

Trzon oferty stanowią niepalne płyty na bazie wełny kamiennej PAROC Fire Slab 90 i PAROC Fire Slab 140, które można wykorzystać do izolacji termicznej oraz ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i urządzeń, a także do zabezpieczenia innych powierzchni narażonych na długotrwałe obciążenia wysokimi temperaturami. Płytą o wyższej gęstości, dostępną także w wariancie z jednostronnym pokryciem z welonu szklanego w kolorze białym, możemy dodatkowo wypełnić elementy stanowiące przegrody przeciwpożarowe. Przejścia powinny charakteryzować się nie mniejszą klasą odporności ogniowej, co przegroda, w której się znajdują. Zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 1182, płyty z serii PAROC Fire slab klasyfikowane są jako produkty niepalne i zgodne z Euroklasą A1. Testowanie odpornych na działanie ognia izolacji kanałów wykonuje się zgodnie ze standardami PN EN 1366-1 oraz PN EN 1366-8.

Inną kluczową rolą izolacji jest zapobieganie kondensacji pary wodnej, która może powodować korozję elementów instalacji oraz zmniejszać efektywność izolacji. Jeżeli konstrukcja wymaga ochrony zarówno przed ogniem, jak i wilgocią, optymalne rozwiązaniem będzie zastosowanie produktów PAROC Fire Slab 90 AluCoat i PAROC Fire Slab AluCoat 140 AluCoat. Płyty pokryte zostały jednostronnie zbrojoną folią aluminiową, dzięki czemu nadają się do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i spalinowych, komór paleniskowych oraz innych urządzeń w systemach powietrznych. Wyroby w unikalny sposób łączą wysoki współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej (μ = 200, MV2 według EN 14303:2009) z najwyższą klasa reakcji na ogień A1, zmniejszając w ten sposób potrzebę instalacji mechanicznego sprzętu bezpieczeństwa pożarowego, takiego jak tryskacze czy klapy przeciwpożarowe.

Dodaj komentarz